IE Warning
Uw browser is verouderd.

Omdat deze website gebruik maakt van de nieuwste technologië is het van belang dat u de meest recente, snelle browser gebruikt.
Probeer Firefox of Chrome!
Back to top

Welkom op Help Je Goede Doel.nl

Kies hieronder jouw goede doel!

Stap 1:


Kies je favoriete goede doel.

Stap 2:


Kies je favoriete webwinkel.

Stap 3:


Plaats je bestelling.

Stap 4:


De commissie is voor jouw goede doel!

 • De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord, hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier.

  De Dierenbescherming heeft ten doel dieren te beschermen in de ruimste zin van het woord, hun belangen te behartigen. De Dierenbescherming gaat hierbij uit van de eigen waarde van het dier.

 • Stichting CliniClowns Nederland biedt zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier. De clowns laten door spel en verbeelding een kind weer even kind zijn. Zo worden zij weer baas over hun eigen situatie en kunnen ze de vaak vervelende werkelijkheid even ontvluchten.

  Stichting CliniClowns Nederland biedt zieke en gehandicapte kinderen afleiding en plezier. De clowns laten door spel en verbeelding een kind weer even kind zijn. Zo worden zij weer baas over hun eigen situatie en kunnen ze de vaak vervelende werkelijkheid even ontvluchten.

 • Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit zijn onacceptabel. De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten.

  Er zijn nu 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden ruim 100 mensen en komen 1.000 mensen in het ziekenhuis terecht. Deze aantallen en het blijvende leed dat daaruit voortvloeit zijn onacceptabel. De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten.

 • Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding wil niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden.

  Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. KWF Kankerbestrijding wil niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden.

 • De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

  De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

 • Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. De dieren die bij ons terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren.

  Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. De dieren die bij ons terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren.

 • Vrienden WKZ wil dat kinderen het in het Wilhelmina Kinderziekenhuis zo prettig mogelijk vinden. Kunnen spelen als ze dat willen. Kunnen lachen als dat kan. We willen dat ze zich, ook al is het moeilijk, zo lekker mogelijk voelen. Eigenlijk willen we maar één ding: een ziek kind zoveel mogelijk kind laten zijn.

  Vrienden WKZ wil dat kinderen het in het Wilhelmina Kinderziekenhuis zo prettig mogelijk vinden. Kunnen spelen als ze dat willen. Kunnen lachen als dat kan. We willen dat ze zich, ook al is het moeilijk, zo lekker mogelijk voelen. Eigenlijk willen we maar één ding: een ziek kind zoveel mogelijk kind laten zijn.

 • De ambitie van Proefdiervrij is de vervanging van alle dierproeven. Wat niet wil zeggen dat wij tegen de gezondheid van mensen zijn. Proefdiervrij richt zich op politiek en wetenschap en informeert het publiek om gezamenlijk te werken aan een toekomst zonder dierproeven. Wij vinden het tijd voor proefdiervrije technieken.

  De ambitie van Proefdiervrij is de vervanging van alle dierproeven. Wat niet wil zeggen dat wij tegen de gezondheid van mensen zijn. Proefdiervrij richt zich op politiek en wetenschap en informeert het publiek om gezamenlijk te werken aan een toekomst zonder dierproeven. Wij vinden het tijd voor proefdiervrije technieken.

 • De stichting heeft ten doel het behoud van - en de zorg voor - in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht belangrijke terreinen in de provincie Gelderland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die, bedoeld in de Monumentenwet.

  De stichting heeft ten doel het behoud van - en de zorg voor - in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en/of cultuurhistorisch opzicht belangrijke terreinen in de provincie Gelderland met de zich daarop bevindende monumenten van geschiedenis en kunst, in het bijzonder die, bedoeld in de Monumentenwet.

 • De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder begrepen het noordelijk zeekleigebied en de Noordzee als onvervangbare en unieke natuurgebieden.

  De vereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer van natuur, landschap en milieu en van de ecologische en cultuurhistorische waarden van het waddengebied, waaronder begrepen het noordelijk zeekleigebied en de Noordzee als onvervangbare en unieke natuurgebieden.

 • Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie.

  Greenpeace vindt de vitaliteit van de aarde fundamenteel voor al het leven en strijdt daarom voor een snelle realisatie van een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie.

 • De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en het behoud van cultureel erfgoed, alsmede te streven naar een duurzame samenleving. Dit alles op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau, in de meest ruime zin.

  De vereniging stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en het behoud van cultureel erfgoed, alsmede te streven naar een duurzame samenleving. Dit alles op mondiaal, landelijk, regionaal en lokaal niveau, in de meest ruime zin.

 • KNGF Geleidehonden is een non-profitorganisatie die met passie werkt aan het bevorderen van de mobiliteit, de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van voornamelijk Nederlandse (visueel) gehandicapte mensen.

  KNGF Geleidehonden is een non-profitorganisatie die met passie werkt aan het bevorderen van de mobiliteit, de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van voornamelijk Nederlandse (visueel) gehandicapte mensen.

 • NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om zo volwaardig mogelijk te kunnen leven.

  NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap om zo volwaardig mogelijk te kunnen leven.

 • Stichting Bio Kinderrevalidatie streeft ernaar om de beperking van kinderen met een handicap zo onbelangrijk mogelijk te maken zodat ook zij even onbeperkt kunnen genieten.

  Stichting Bio Kinderrevalidatie streeft ernaar om de beperking van kinderen met een handicap zo onbelangrijk mogelijk te maken zodat ook zij even onbeperkt kunnen genieten.

 • Het hoofddoel van de manege is om meervoudig gehandicapten het plezier van paardrijden te geven.

  Het hoofddoel van de manege is om meervoudig gehandicapten het plezier van paardrijden te geven.

 • Het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om mensen met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de leeftijd van dertig jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

  Het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om mensen met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren tot de leeftijd van dertig jaar een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

 • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slokdarm, maag, darm, lever, galblaas, galwegen en alvleesklier, alsmede hun ziekten en de preventiemogelijkheden.

  Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slokdarm, maag, darm, lever, galblaas, galwegen en alvleesklier, alsmede hun ziekten en de preventiemogelijkheden.

 • Voor de kwaliteit van leven en overlevingskansen van talloze nierpatiënten is ons werk van onschatbare waarde. We werken vanuit onze missie: een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.

  Voor de kwaliteit van leven en overlevingskansen van talloze nierpatiënten is ons werk van onschatbare waarde. We werken vanuit onze missie: een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.

 • Het bestrijden van aids en het geven van financiële en materiële hulp aan hiv-geïnfecteerden, speciaal ten behoeve van zwangere vrouwen en baby`s. De stichting heeft haar werkterrein in zuidelijk Afrika.

  Het bestrijden van aids en het geven van financiële en materiële hulp aan hiv-geïnfecteerden, speciaal ten behoeve van zwangere vrouwen en baby`s. De stichting heeft haar werkterrein in zuidelijk Afrika.

 • Het Reumafonds stelt zich ten doel de bestrijding van reuma en de gevolgen daarvan in Nederland. Daarbij is het Reumafonds primair gericht op alle reumapatiënten samen, respectievelijk op categorieën van reumapatiënten, en niet zozeer op individuele reumapatiënten.

  Het Reumafonds stelt zich ten doel de bestrijding van reuma en de gevolgen daarvan in Nederland. Daarbij is het Reumafonds primair gericht op alle reumapatiënten samen, respectievelijk op categorieën van reumapatiënten, en niet zozeer op individuele reumapatiënten.

 • Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Voor zo'n 20.000 kinderen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben een spierziekte en dat beperkt hen in alles wat ze willen en kunnen. Spieren voor Spieren helpt deze kinderen. Dat doen we door mensen op te roepen om in actie te komen en gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren.

  Kinderen moeten onbezorgd kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Voor zo'n 20.000 kinderen in Nederland is dit niet vanzelfsprekend. Zij hebben een spierziekte en dat beperkt hen in alles wat ze willen en kunnen. Spieren voor Spieren helpt deze kinderen. Dat doen we door mensen op te roepen om in actie te komen en gezonde spieren in te zetten voor zieke spieren.

 • De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud en natuurontwikkeling. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden en door het verrichten van alle overige handelingen die voor haar doelstelling dienstig zijn, waaronder voorlichting en educatie.

  De Stichting stelt zich ten doel het bevorderen van natuurbehoud en natuurontwikkeling. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden en door het verrichten van alle overige handelingen die voor haar doelstelling dienstig zijn, waaronder voorlichting en educatie.

 • Mensen in een levensbedreigende situatie ten gevolge van nood ondersteunen. CARE is met name werkzaam op het gebied van hulpverlening bij en preventie van natuurrampen, vluchtelingenhulp, op het gebied van wederopbouw in door oorlog geteisterde landen en op het gebied van rampenmanagement.

  Mensen in een levensbedreigende situatie ten gevolge van nood ondersteunen. CARE is met name werkzaam op het gebied van hulpverlening bij en preventie van natuurrampen, vluchtelingenhulp, op het gebied van wederopbouw in door oorlog geteisterde landen en op het gebied van rampenmanagement.

 • De stichting heeft ten doel om persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp te bieden aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden.

  De stichting heeft ten doel om persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp te bieden aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden.

 • Voor Oxfam Novib heeft ieder mens recht op een eerlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en een veilig leven. Ieder mens moet zijn of haar stem kunnen laten horen en heeft recht op een eigen identiteit.

  Voor Oxfam Novib heeft ieder mens recht op een eerlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en een veilig leven. Ieder mens moet zijn of haar stem kunnen laten horen en heeft recht op een eigen identiteit.

 • Plan Nederland werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

  Plan Nederland werkt op basis van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes.

 • Het werk van UNICEF is gebaseerd op het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en op de Millenium Development Goals (MDG's). Unicef wil zoveel mogelijk mensen in beweging brengen om het welzijn van kinderen wereldwijd te verbeteren.

  Het werk van UNICEF is gebaseerd op het internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind en op de Millenium Development Goals (MDG's). Unicef wil zoveel mogelijk mensen in beweging brengen om het welzijn van kinderen wereldwijd te verbeteren.

 • Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld, overeenkomstig de beginselen uitgedrukt in het Handvest. Op basis van haar medische werk zal de vereniging zich tevens inspannen voor effectieve pleitbezorging met betrekking tot de bevolkingsgroep die zij bijstaat.

  Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld, overeenkomstig de beginselen uitgedrukt in het Handvest. Op basis van haar medische werk zal de vereniging zich tevens inspannen voor effectieve pleitbezorging met betrekking tot de bevolkingsgroep die zij bijstaat.

 • War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. - Door ze te helpen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen en ze te leren weer contact te durven maken met andere mensen en het opbouwen van hun zelfvertrouwen. -

  War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. - Door ze te helpen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen en ze te leren weer contact te durven maken met andere mensen en het opbouwen van hun zelfvertrouwen. -

 • De Vereniging heeft ten doel het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en behartiging van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.

  De Vereniging heeft ten doel het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming en behartiging van de belangen van vluchtelingen en asielzoekers.

 • Bij te dragen aan duurzame verbetering van levensomstandigheden van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, zowel door middel van noodhulp als hulp bij wederopbouw.

  Bij te dragen aan duurzame verbetering van levensomstandigheden van vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen, zowel door middel van noodhulp als hulp bij wederopbouw.

 • De stichting heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

  De stichting heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

 • Het in stand houden van het Van Gogh Museum en het Museum H.W. Mesdag, het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in stand houden en uitbreiden van verzamelingen op het gebied van de beeldende kunst en wel in het bijzonder de verzameling van werken welke door Vincent van Gogh zijn vervaardigd, de beeldende kunst van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, het in stand houden, bewaren en uitbreiden van de verzamelingen die door Hendrik Willem Mesdag en Sien Mesdag-van Houten bijeen zijn gebrac

  Het in stand houden van het Van Gogh Museum en het Museum H.W. Mesdag, het bijeenbrengen, in bruikleen verkrijgen, in stand houden en uitbreiden van verzamelingen op het gebied van de beeldende kunst en wel in het bijzonder de verzameling van werken welke door Vincent van Gogh zijn vervaardigd, de beeldende kunst van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw, het in stand houden, bewaren en uitbreiden van de verzamelingen die door Hendrik Willem Mesdag en Sien Mesdag-van Houten bijeen zijn gebrac

 • Het Familiehuis biedt tijdelijk onderdak aan familieleden van in het Erasmus MC opgenomen oncologische patiënten en aan poliklinische patiënten.

  Het Familiehuis biedt tijdelijk onderdak aan familieleden van in het Erasmus MC opgenomen oncologische patiënten en aan poliklinische patiënten.

 • Het werven van gelden en andere middelen met als doel het ondersteunen en het (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten en het (doen) verrichten van onderzoek gericht op het welzijn van de jeugd in Nederland.

  Het werven van gelden en andere middelen met als doel het ondersteunen en het (doen) uitvoeren van projecten en activiteiten en het (doen) verrichten van onderzoek gericht op het welzijn van de jeugd in Nederland.

 • Het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust - daaronder mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee en al zulke overige gebieden als door het algemeen bestuur te bepalen - in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden van een Radio Medische Dienst.

  Het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust - daaronder mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee en al zulke overige gebieden als door het algemeen bestuur te bepalen - in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden van een Radio Medische Dienst.

 • Het vervullen van wensen van kinderen die wonen of verblijven in het Koninkrijk der Nederlanden met een levensbedreigende ziekte.

  Het vervullen van wensen van kinderen die wonen of verblijven in het Koninkrijk der Nederlanden met een levensbedreigende ziekte.

 • Jaarlijks worden er met behulp van 314 eigen vrijwilligers en rond de 1.363 gelegenheidsvrijwilligers vanuit het bedrijfsleven 205 individuele Opkikkerdagen, 16 Super Opkikkerdagen en een ambassadeursdag georganiseerd, waar in totaal 1.488 gezinnen een Opkikkerdag aangeboden krijgen.

  Jaarlijks worden er met behulp van 314 eigen vrijwilligers en rond de 1.363 gelegenheidsvrijwilligers vanuit het bedrijfsleven 205 individuele Opkikkerdagen, 16 Super Opkikkerdagen en een ambassadeursdag georganiseerd, waar in totaal 1.488 gezinnen een Opkikkerdag aangeboden krijgen.

 • Het Nederlandse Rode Kruis biedt noodhulp aan slachtoffers van een ramp of gewapend conflict. We geven hen water, voedsel, onderdak, kleding en medische zorg. Bij een calamiteit in Nederland verlenen we Eerste Hulp en medische assistentie. We regelen opvang, verzorging en contactherstel tussen slachtoffers en familie.

  Het Nederlandse Rode Kruis biedt noodhulp aan slachtoffers van een ramp of gewapend conflict. We geven hen water, voedsel, onderdak, kleding en medische zorg. Bij een calamiteit in Nederland verlenen we Eerste Hulp en medische assistentie. We regelen opvang, verzorging en contactherstel tussen slachtoffers en familie.

 • In 2011 hebben wij ruim 7.000 kinderen het Regenboogbos laten ervaren. in ziekenhuizen, thuis, in instellingen, of op scholen. Na zo`n ervaring is het kind op geheel eigen wijze in staat zelf steeds opnieuw een eigen gevoel van veiligheid en waardigheid terug te kunnen vinden. In maart 2011 hebben wij een echt Regenboogbos geplant met gezinnen. Ook zijn 650 Droomdekentjes verstuurd naar Nederlandse kinderen met een ziekte, trauma of handicap.

  In 2011 hebben wij ruim 7.000 kinderen het Regenboogbos laten ervaren. in ziekenhuizen, thuis, in instellingen, of op scholen. Na zo`n ervaring is het kind op geheel eigen wijze in staat zelf steeds opnieuw een eigen gevoel van veiligheid en waardigheid terug te kunnen vinden. In maart 2011 hebben wij een echt Regenboogbos geplant met gezinnen. Ook zijn 650 Droomdekentjes verstuurd naar Nederlandse kinderen met een ziekte, trauma of handicap.

 • Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 6.500 maatschappelijke initiatieven van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid met campagnes als NL DOET en Burendag.

  Het Oranje Fonds ondersteunt jaarlijks rond de 6.500 maatschappelijke initiatieven van vrijwilligers en professionals en fungeert als aanjager voor meer betrokkenheid met campagnes als NL DOET en Burendag.

 • Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.

  Villa Pardoes biedt écht een onvergetelijke gratis vakantie. Voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar. Voor kinderen die dolgraag een tijdje aan iets anders willen denken dan hun ziekte. Voor broertjes, zusjes, ouders, opa's en oma's die dromen van een onbezorgde week samen. Even alles vergeten.

 • Amnesty International zet zich op diverse fronten in voor voortijdige vrijlating van gevangenen, het tegenhouden van martelingen en het voorkomen van het voltrekken van doodvonnissen.

  Amnesty International zet zich op diverse fronten in voor voortijdige vrijlating van gevangenen, het tegenhouden van martelingen en het voorkomen van het voltrekken van doodvonnissen.

 • Het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy.

  Het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy.

 • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en de verbetering van de kwaliteit van leven en zorg van de bestaande ALS-patiënten in Nederland.

  Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS en de verbetering van de kwaliteit van leven en zorg van de bestaande ALS-patiënten in Nederland.

 • Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen.

  Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen.

 • Het organiseren van sportactiviteiten als clinics, sportdagen, kampen en challenges speciaal voor mensen met diabetes.

  Het organiseren van sportactiviteiten als clinics, sportdagen, kampen en challenges speciaal voor mensen met diabetes.

 • De Dirk Kuyt Foundation steunt en (mede) organiseert sportevenementen voor mensen met een beperking. Sporten is voor hen niet vanzelfsprekend, maar wel goed voor de gezondheid en belangrijk voor hun sociale leven.

  De Dirk Kuyt Foundation steunt en (mede) organiseert sportevenementen voor mensen met een beperking. Sporten is voor hen niet vanzelfsprekend, maar wel goed voor de gezondheid en belangrijk voor hun sociale leven.

 • Stichting HEPPIE (voorheen stichting Kico) is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen die door omstandigheden niet de kans krijgen om onbezorgd op te groeien zoals elk kind dat verdient. In Nederland geldt dit voor ruim 5% van de kinderen.

  Stichting HEPPIE (voorheen stichting Kico) is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen die door omstandigheden niet de kans krijgen om onbezorgd op te groeien zoals elk kind dat verdient. In Nederland geldt dit voor ruim 5% van de kinderen.

 • 'Wat kan ík doen om de jeugd in beweging te krijgen?' Het is de vraag die Johan Cruijff ertoe bracht zijn eigen Foundation in het leven te roepen. Hij besefte dat sport niet alleen leuk en gezond is, maar onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van elk kind.

  'Wat kan ík doen om de jeugd in beweging te krijgen?' Het is de vraag die Johan Cruijff ertoe bracht zijn eigen Foundation in het leven te roepen. Hij besefte dat sport niet alleen leuk en gezond is, maar onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van elk kind.

 • Het stimuleren van sportbeoefening onder de jeugd in achterstandswijken. Het creëren van mogelijkheden tot structurele sportbeoefening onder de jeugd in achterstandswijken. Het begeleiden van eventueel talentvolle jeugd uit achterstandswijken.

  Het stimuleren van sportbeoefening onder de jeugd in achterstandswijken. Het creëren van mogelijkheden tot structurele sportbeoefening onder de jeugd in achterstandswijken. Het begeleiden van eventueel talentvolle jeugd uit achterstandswijken.

 • Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Ayacucho, Peru. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen.

Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekoms

  Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen van 6 tot 18 jaar in Ayacucho, Peru. Vaak zwerven zij op straat vanwege armoede, geweld of misbruik thuis. Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros deze kinderen van de straat terug naar familie of naar een toekomst op eigen benen.

  Persoonlijke aandacht en liefde staan centraal. Los Cachorros zorgt ervoor dat de kinderen weer kind kunnen zijn en geeft hen kennis, vaardigheden en vertrouwen mee voor de toekoms

 • De stichting biedt kansarme kinderen tussen de 4 en 18 jaar in Peru een duurzame uitweg uit de armoede d.m.v.: 

* aanvulling op het reguliere onderwijs door huiswerkbegeleiding en bijscholing
* voorlichting over fysieke en psychosociale thema's 
* voorlichting over voeding, gezondheid en behandelen van ondervoeding 
* bij schrijnende situaties persoonlijke begeleiding van kinderen en families 
* diverse vakopleidingen -een veilige plek waar liefde en warmte de basis zijn

  De stichting biedt kansarme kinderen tussen de 4 en 18 jaar in Peru een duurzame uitweg uit de armoede d.m.v.:

  * aanvulling op het reguliere onderwijs door huiswerkbegeleiding en bijscholing
  * voorlichting over fysieke en psychosociale thema's
  * voorlichting over voeding, gezondheid en behandelen van ondervoeding
  * bij schrijnende situaties persoonlijke begeleiding van kinderen en families
  * diverse vakopleidingen -een veilige plek waar liefde en warmte de basis zijn